Quan trọng

Hiểu tiếng người thì cảm phiền KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER truyện do Oasis Group – Xích Ảnh Các dịch!

KHÔNG trả lời các câu hỏi về password, không share PW.

Nhóm có 2 trụ sở đó là WordPress và Jimdo (xichanhcac.jimdo.com). Nếu xuất hiện tình trạng ‘không tìm thấy trang’ trên jimdo thì hãy về “Home” hoặc mở menu để tìm thứ bạn cần xem.

Ask tại: Kaifijin@Askfm

Feedback: rsgroup0102@gmail.com


1. Không hối chương mới, càng hối càng làm lâu.

2. Không spam lạc quẻ.

3. Không so sánh bản dịch của nhóm mình với nhóm khác, nếu đã không thích xin đừng nói lời cay đắng.

4. KHÔNG trả lời các câu hỏi: “Công/thụ có “sạch” không”, “đã quan hệ với ai chưa”… và các câu tương tự.

5. Hãy tự nhiên góp ý với những dự án của nhóm để chúng được hoàn thiện hơn.

6. Nhóm luôn luôn tuyển nhân sự, khi bạn cảm thấy mình phù hợp ở vị trí nào thì hãy pm cho nhóm thông qua facebook hoặc mail. Chi tiết: https://goo.gl/HKi3eM

7. Đọc trên wordpress đôi khi sẽ vấp phải những trường hợp như thế này vì khi đó truyện đã được chia thành 2 trang. Tuy nhiên, khi đổi qua jimdo thì trường hợp này sẽ không diễn ra.
xxx

 

Advertisements